Σύγχρονο Teens Advanced

Μακριά από αυστηρές φόρμες, ο σύγχρονος χορός δημιουργήθηκε για να απελευθερώσει κίνηση και έκφρασηδημιουργία και συναισθήματα

Ένα εσωτερικό ταξίδι επικοινωνίας με οδηγό τη σωστή αναπνοή και εκφραστικό μέσο το σώμα. 

Καλλιεργεί σωματικό έλεγχοδύναμη, ελαστικότητα αλλά πολύ σημαντικότερα αυτογνωσία , αυτοέλεγχο και εκφραστική δύναμη

Class Hours

Τρίτη
17:00 - 18:0018:00 - 19:00

Class Details

Features
Σωματικό έλεγχο, δύναμη, ελαστικότητα
Pricing
από 35€ / μήνα