Σύγχρονο

Μακριά από αυστηρές φόρμες, ο σύγχρονος χορός δημιουργήθηκε για να απελευθερώσει κίνηση και έκφρασηδημιουργία και συναισθήματα

Ένα εσωτερικό ταξίδι επικοινωνίας με οδηγό τη σωστή αναπνοή και εκφραστικό μέσο το σώμα. 

Καλλιεργεί σωματικό έλεγχοδύναμη, ελαστικότητα αλλά πολύ σημαντικότερα αυτογνωσία , αυτοέλεγχο και εκφραστική δύναμη

Class Hours

Δευτέρα
21:00 - 22:00
Τρίτη
20:00 - 21:00
Πέμπτη
17:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:00
Παρασκευή
19:00 - 20:00

Class Details

Features
Σωματικό έλεγχο, δύναμη, ελαστικότητα
Pricing
από 30€ / μήνα